آرمگاه پیر بابا

440x600

آرمگاه پیر بابا

اطلاعات تکمیلی

مکان سردرود
کاربری آرامگاه
دوره تاریخی جمهوری اسلامی
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
پروندۀ ثبت اثر در فهرست آثار ملی: نام ثبتی: آرمگاه پیر بابا قدمت: معاصر شمارهٔ ثبت: ۱۸۹۱۴ تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ نشانی: شهرستان تبریز، بخش مرکزی، شهر سرد رود، قبرستان القلندیس.