آرامگاه میرمطهر

440x600

آرامگاه میرمطهر

اطلاعات تکمیلی

مکان سبزوار
کاربری آرامگاه
دوره تاریخی -
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
پروندۀ ثبت اثر در فهرست آثار ملی: نام ثبتی: آرامگاه میرمطهر قدمت: قرن ۷ ق شمارهٔ ثبت: ۱۰۹۰۰ تاریخ ثبت: ۱۳۸۲/۱۱/۰۲ نشانی: شهرستان سبزوار، بخش خوشاب، دهستان دره یام، روستای بابالنگر.