آرامگاهای گروهی سیراف

440x600

آرامگاهای گروهی سیراف

اطلاعات تکمیلی

مکان بندر كنگان
کاربری آرامگاه
دوره تاریخی -
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
پروندۀ ثبت اثر در فهرست آثار ملی: نام ثبتی: آرامگاهای گروهی سیراف قدمت: قرون اولیه اسلامی شمارهٔ ثبت: ۲۳۳۱۹ تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۰۶/۱۸ نشانی: شهرستان کنگان، بخش مرکزی، شهر بندر طاهری.