آذرگُشَسب

440x600

آذرگُشَسب

اطلاعات تکمیلی

مکان تكاب
کاربری آتشکده و آتشدان
دوره تاریخی ساسانی
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
فرهنگ بزرگ سخن، «آذرگشسب»: در اصل نام آتشکده‌ای معروف بوده در آذربایجان. ← آذرگشنسب، آتشکده فرهنگ معین، «آذرگشنسب»: یکی از سه آتشکده مهم عهد ساسانی در شیز (آذربایجان) ـ تخت سلیمان کنونی ـ واقع بوده و به شاهان و جنگجویان اختصاص داشته‌است. لغت‌نامۀ دهخدا، «ناردرخش»: آتشکدۀ معروف مغ‌ها، (گنجک یا شیز اقامتگاه تابستانی خسروپرویز بوده است و گویا در نواحی دریاچۀ ارومیه در سر راه مراغه و تبریز نزدیک لیلان قرار داشه است). پادشاهان ایران در هنگام به تخت نشستن پیاده به زیارت آن می‌آمدند. اهالی مراغه این ناحیه را گزن می‌نامند. آتشکدۀ ناردرخش (آذردرخش) شیز که یاقوت از مؤلف دیگری نقل می‌کند باید اسم دیگر آذرجشنس (یعنی آذرگشسب) ابن خرداذ باشد. که به قول او در شیز واقع و نزد مجوسیان بسیار محترم است.