آذرخرداد، آتشکده

440x600

آذرخرداد، آتشکده

اطلاعات تکمیلی

مکان شيراز
کاربری آتشکده و آتشدان
دوره تاریخی ساسانی
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
ارجاع شده به «آذرفَرَنبَغ، آتشکده» فرهنگ معین، «آذرفرنبغ»: یکی از سه آتشکدۀ مهم عهد ساسانی که در کاریان (فارس) جای داشت. این آتشکده مخصوص موبدان بوده است.