آتشکده آذر برزین‌ مهر - آتشکده مهر برزین

440x600

آتشکده آذر برزین‌ مهر - آتشکده مهر برزین

اطلاعات تکمیلی

مکان سبزوار
کاربری آتشکده و آتشدان
دوره تاریخی ساسانی
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
فرهنگ معین، «آذربرزین‌مهر»: یکی از سه آتشکده مهم عهد ساسانی، محل آن در ریوند (خراسان) بوده و به کشاورزان اختصاص داشته‌است پروندۀ ثبت اثر در فهرست آثار ملی: نام ثبتی: چهار طاقی دیو/ آتشکده آذربرزین مهر قدمت: ساسانی شمارهٔ ثبت: ۴۰۳۵ تاریخ ثبت: ۱۳۸۰/۰۷/۱۰ نشانی: ۵ کیلومتری شمال غربی سبزوار، بخش داورزن، ۷ کیلومتری روستای دیوند.