آثار قبور سر تل

440x600

آثار قبور سر تل

اطلاعات تکمیلی

مکان بوشهر
کاربری آثار باستانی
دوره تاریخی -
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
پروندۀ ثبت اثر در فهرست آثار ملی: نام ثبتی: آثار قبور سر تل قدمت: تاریخی شمارهٔ ثبت: ۶۵۰۰ تاریخ ثبت: ۱۳۸۱/۰۷/۰۷ نشانی: جنوب شهرستان بوشهر، منطقه ریشهر.