آثار سد و بند دو دره

440x600

آثار سد و بند دو دره

اطلاعات تکمیلی

مکان تنگ ارم
کاربری پل و سد
دوره تاریخی ساسانی
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح سنگ
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
پروندۀ ثبت اثر در فهرست آثار ملی: نام ثبتی: آثار سد و بند دو دره قدمت: ساسانی شمارهٔ ثبت: ۶۵۰۵ تاریخ ثبت: ۱۳۸۱/۰۷/۰۷ نشانی: شهرستان دشتستان، چهار کیلومتری شمال شرقی تنگ آرم محل دو دره.