آثار ساسانی پارک هرسین

440x600

آثار ساسانی پارک هرسین

اطلاعات تکمیلی

مکان هرسين
کاربری آثار باستانی
دوره تاریخی ساسانی
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
پروندۀ ثبت اثر در فهرست آثار ملی: نام ثبتی: آثار ساسانی پارک هرسین قدمت: ساسانی شمارهٔ ثبت: ۸۱۶۸ تاریخ ثبت: ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ نشانی: پارک قدیمی شهر هرسین.