آثار باستانی قریه سید حسین

440x600

آثار باستانی قریه سید حسین

اطلاعات تکمیلی

مکان كازرون
کاربری آثار باستانی
دوره تاریخی ساسانی
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
پروندۀ ثبت اثر در فهرست آثار ملی: نام ثبتی: آثار باستانی قریه سید حسین قدمت: ساسانی شمارهٔ ثبت: ۱۳۶۶ تاریخ ثبت: ۱۳۵۶/۰۱/۲۲ نشانی: ۵/۱ کیلومتری مغرب نقوش برجسته تنگ چوگان.