آتش‌برزین

440x600

آتش‌برزین

اطلاعات تکمیلی

مکان داورزن
کاربری آتشکده و آتشدان
دوره تاریخی ساسانی
زمان ساخت -
سبک پارتی
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
ارجاع شده به «آذربرزین‌مهر، آتشکده» فرهنگ معین، «آذربرزین‌مهر»: یکی از سه آتشکده مهم عهد ساسانی، محل آن در ریوند (خراسان) بوده و به کشاورزان اختصاص داشته‌است. پروندۀ ثبت اثر در فهرست آثار ملی: نام ثبتی: چهار طاقی دیو/ آتشکده آذربرزین مهر | | قدمت: ساسانی || شمارهٔ ثبت: ۴۰۳۵ | | تاریخ ثبت: ۱۳۸۰/۰۷/۱۰ || نشانی: ۵ کیلومتری شمال غربی سبزوار، بخش داورزن، ۷ کیلومتری روستای دیوند.