آبگیر دره لیر سیراف

440x600

آبگیر دره لیر سیراف

اطلاعات تکمیلی

مکان بندر كنگان
کاربری -
دوره تاریخی -
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
نام ثبتی: آبگیر دره لیر سیراف قدمت: قرون اولیه اسلامی شمارهٔ ثبت: ۲۳۳۲۸ تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۰۶/۱۸ نشانی: شهرستان کنگان، بخش مرکزی، شهر بندر طاهری.