آبراهه اسماعیل بگ

440x600

آبراهه اسماعیل بگ

اطلاعات تکمیلی

مکان كرمانشاه
کاربری -
دوره تاریخی -
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
پروندۀ ثبت اثر در فهرست آثار ملی: نام ثبتی: آبراهه اسماعیل بگ || قدمت: قرون متاخر اسلامی || شمارهٔ ثبت: ۲۲۴۷۴ || تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ || نشانی: شهرستان دالاهو، بخش مرکز ی، دهستان حومه، ۱/۳ کیلومتری جنوب شرقی روستای خسروآباد. ۱ گزارش